ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตึกแถวนายสถาพร พลอยโพธิ์ หม้อแปลงพีอีเอ 38-019075 ขนาด 250เควีเอ
เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
14/06/2562 13:00
14/06/2562 16:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001/16460
สำเริง คำนูญ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง