ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ปางงู
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ บ้านปางงู (แยกเข้าทุ่งไอ้โต่น) บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านทุ่งแฝก บ้านไร่นาดี บ้านทุ่งนาดี บ้านน้อยโคกเจริญ ปางมะค่า บ้านโปร่งสังข์ บ้านวังน้ำขาว บ้านทุ่งไอ้โต่น
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
02/11/2563 09:00
02/11/2563 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด