ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยชุมชนอิฐมอญ เทศบาลด่านเกวียน อ.โชคชัย
ติดตั้ง Insulation Cover ที่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากสัตว์
13/06/2563 10:00
13/06/2563 12:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 090-2989786
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด