ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ บ้านลานไผ่ /ภูหีบ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย
บริเวณหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ บ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และ บ้านภูหีบ ต.วังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ในวันอังคาร , พุธ ที่ 17 , 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
17/11/2563 09:00
13/11/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด