ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังขอนถึงปั้ม ปตท.วังขอน
ดับไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง
13/05/2563 08:00
13/05/2563 16:00
กฟจ.อุตรดิตถ์
0625404158
ธนารัตน์ พวงมะเดื่อ
ลำดับดาวน์โหลด