ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยเทพฤกษ์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง 22 kV ออกจากที่ดิน ผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 ต้น
14/11/2564 08:00
14/11/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด