ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากหน้าโชว์รูม MG ต.โพธิ์ ถึง โรงซ่อมชัยเจริญ ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายไฟแห่งที่ 2 การไฟฟ้าจังหวัดศรีสะเกษ
25/08/2563 08:30
25/08/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
12
21