ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอย อาภา (ซอยท่าศาลา 18/12)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
10/04/2561 12:00
10/04/2561 13:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด