ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ย้ายแนวเสาแรงสูงออกจากแนวเขตโครงการขยายผิวถนนสายหมายเลข 2016 วังสะพุง-ภูหลวง ไลน์หลัง LEA07R-02
จำนวน 3 ต้น ช่วงบ้านเล้า ม.2 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
12/06/2562 09:00
12/06/2562 16:00
กฟจ.เลย
0847912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด