ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.บ้านทุ่งงาย - คลองบ่วง ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสาย 50SAC เป็น สาย 185SAC
24/05/2565 09:00
24/05/2565 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ