ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยวิทยาลัยชุมชนไปจนถึงปลายสาย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
16/10/2564 09:00
16/10/2564 17:00
กฟจ.ตราด
0610122326
ธาม อะโข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ