ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณร้านมณีจรัสแสง ถึง บริษัทชูเทค ในซอยเข้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี ต.เบิกไพร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. บริเวณร้านมณีจรัสแสง ถึง บริษัทชูเทค ในซอยเข้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี ต.เบิกไพร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
11/08/2562 08:30
11/08/2562 15:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด