ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โคก,บ.ปลาเซียม,บ.นางาม,บ.อัมพวัน,บ.หนองค้า,บ.กลางฮุง ตลอดไลน์
ปลดPGไลน์แยกออก เพื่อเปลี่ยนโหลดเบรค KKC6S-04 เป็น SF6
15/07/2562 09:00
15/07/2562 12:00
กฟจ.ขอนแก่น
043338083
จันโท สุภาษร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ