ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกกต้อง บริเวณข้างวัดบ้านกกต้อง-หลังวัดทุ่งประชานารถ
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณถนนนครพนม-ท่าอุเทน (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน) บริเวณข้างวัดบ้านกกต้อง-หลังวัดทุ่งประชานารถ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
16/03/2563 09:00
16/03/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516-199
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด