ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนเรือง ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น
- พาดสาย ขนาด 50 ต.มม. ACSR เพิ่มเฟส ระยะทาง 1.500 กม.วงจร
- ปักเสาแซมไลน์ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
19/11/2562 08:00
19/11/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470-374
เชาวรัตน์ ภูกาบ
ลำดับดาวน์โหลด