ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 5 สาย 13
ผกป.กฟส.อ.นฒ. มีแผนงานที่จะดำเนินการตัด-เชื่อมสายด้านแรงต่ำ บริเวณซอย 5 สาย 13 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
30/09/2563 09:00
30/09/2563 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง