ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเดอะกรีน2 ม.11 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค
ดับเฉพาะในหมู่บ้านเดอะกรีน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
24/03/2563 08:00
24/03/2563 17:00
กฟอ.หนองแค
036371424,036381109
นิติภูมิ รอดประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด