ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟบ้านสันผักหวาน 14-10-64
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อประบปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน บริเวณตั้งแต่ สี่แยกสันป่าสัก(สันผักหวานหลวง) ถึง โรงน้ำน้พดื่มบ้านสันผักหวานน้อย หมู่ที่1,7 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จัหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
14/10/2564 08:30
14/10/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช