ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางเลี่ยงเมือง ศรีมหาโพธิ ม.6 ต.หนองโพรง
ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ แก้ไขแรงดันกระแสไฟฟ้าตก
20/10/2561 09:00
20/10/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน