ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ธรรมามูล บ.ท่าลาบ
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่ตำบลธรรมามูล บริเวณหมู่ที่7 บ้านท่าลาบ ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย พนักงานช่างคุมงาน นายอนุวัตร์ หาญธัญญกรรม เบอร์โทรศัพท์ 091-8385997
15/11/2562 09:00
15/11/2562 16:30
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ปฏิบัติงาน