ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังตะเคียน ม.5 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัตนิงานดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูง เพื่อเชื่อมไลน์แรงสูง,ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง,รื้อถอนเสาแรงต่ำ,ตัด-จ่าย ระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ
13/09/2562 09:00
13/09/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
0819952509
นายเสกสรรค์ ฟักเขียว
ลำดับดาวน์โหลด