ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงตลาดสดเทศบาล 1 ม.3 , หม้อแปลงคุ้มศาลเจ้าจีน(หนองขุหลุ), อาคารพาณิชย์หมอจุไรรัตน์ ต.ขุหลุ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 อุบลราชธานี
แผนดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายฟิดเดอร์ 3 บริเวณ หนองขุหลุ 2 ช่วงเวลา
ช่วงเช้าดับเวลา 08.30 -09.30n น. ( จ่ายไฟคืน )
ช่วงเย็นดับเวลา 15.30-16.30 น. (คืนสภาพการจ่ายไฟปกติ)
13/06/2562 08:30
13/06/2562 16:30
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 08-96266222, 09-85861340
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด