ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยข้างสถานีไฟฟ้ารังสิตใต้ (ริมคลองซอยบ้านกำนัน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย บริเวณซอยข้างสถานีไฟฟ้ารังสิตใต้ (ริมคลองซอยบ้านกำนัน) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. หม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ พีอีเอ 58-001503 **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
22/10/2563 13:00
22/10/2563 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด