ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนสำราญ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
20/03/2564 09:00
20/03/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด