ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหล่าโดน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราษีไศลมีแผนงานจากผู้รับเหมาภายนอกตัดลิดลอนกิ่งไม้ใต้เเนวสายไฟฟ้าเเรงสูง
บริเวณจากสี่เเยกบ้านเพียมาตรถึงบ้านเหล่าโดน ในวันที่ 4 มิถุนยายน 2562 เงลา 09:00-16:00
04/06/2562 09:00
04/06/2562 16:00
กฟอ.ราษีไศล
045-681-231
ปิยะ แสนวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด