ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวหิน | หัวหิน | โรงแรมติรติรา และบูทขายของเรียบทางรถไฟบางส่วน
กฟอ.หัวหิน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย เพื่อความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ โรงแรมติรติรา บูทขายของเลียบทางรถไฟบริเวณโรงแรมติรติรา โรงแรมซันนี่เฮาส์ ลาดจิดรถป่าละอู
13/09/2562 13:00
13/09/2562 16:00
กฟอ.หัวหิน
032516484
วรัญญู นาคะเวช
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ