ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดสามพราน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่ ประตู 4 ร.ร.นายร้อยตำรวจสามพราน ถึง สามแยกถนนนายอำเภอ
20/01/2562 08:30
20/01/2562 16:30
กฟอ.สามพราน
034-311756,034311356
วัลลภ สุวรรณศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ