ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคำเกิ้ม,หมู่บ้านข้างบริษัท ทีโอที ตำบล อาจสามารถ
PEAนครพนมจะทำงานปักเสา พาดสายส่ง115kv บริเวณถนนนบาสพาสบิ๊กซี-บ้านท่าควาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
20/05/2563 08:00
20/05/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด