ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
26/01/2565 09:00
26/01/2565 16:30
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด