ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา ปากทางหนองเกตุใหญ่ถึงทางรถไฟหนองเกตุใหญ่
เปลี่ยนสายแรงสูง SAC 185
29/03/2561 09:00
29/03/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด