ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่องเขาขาด (SCM04S-13) ถึง แยกเทศบาล ต.นางัว(BPU04S-26), บ.ห้วยทราย(SCM03S-14)
ตัดต้นไม้คร่อมสายแรงสูง, สับเปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด, ปรับแต่งเสาเอน
29/10/2564 09:00
29/10/2564 17:00
กฟอ.น้ำโสม
042-219936
พงษ์ธวัช อ.ท.ชม
ลำดับดาวน์โหลด