ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ เชียงใหม่ ลำปาง หน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล
ดับไฟปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
20/05/2565 09:00
20/05/2565 15:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226,053896229
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ