ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเหล่าขาม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลศรีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
บ้านเหล่าขาม
บ้านหนองตาไก้
บ้านหนองตุ
24/09/2563 08:00
24/09/2563 13:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด