ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว, หมู่บ้านหลังเทศบาลทุ่งสะเดา, หมู่บ้านนิพนการ์เด้น. โรงแรมเหมือนฝันรีสอร์ท, สถานีปรับแรงดันแก๊ซปตท. และบ้านไผ่ล้อมทั้งสาย
แก้ไขปัญหาครอพเอ้าท์คุมไลน์ชำรุดบริเวณปากทางหนองครก
10/06/2563 09:00
10/06/2563 12:00
กฟอ.แปลงยาว
038859007,038589273
บุญยรักษ์ ประดิษฐ์