ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนตาแก้ว, บ้านใหม่ปอบิด, บ้านโคกเสี่ยว และ บ้านโคกเพ็ด ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาหม้อแปลง เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. บริเวณไฟดับ บ้านโนนตาแก้ว, บ้านใหม่ปอบิด, บ้านโคกเสี่ยว และ บ้านโคกเพ็ด ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแส ไฟฟ้าทันที
หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
08/09/2563 08:30
08/09/2563 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก