ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ฝั่งตรงข้ามวัดโพธิ์แจ้ และฝั่งตรงข้ามซอยบ่อดิน [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุง ระบบจำหน่ายและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
19/07/2563 08:00
19/07/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด