ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านบ่อเจ๊ก ม. 6 หนองปลาหมอ
ปรับปรุง เปลี่ยนสายแรงสูงและอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย
09/09/2562 08:30
09/09/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
นายอดิเรก อาจสูงเนิน 086-5573384
วีรวัฒน์ ปลั่งดี
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ area