ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.น้ำพอง
ดับไฟเพื่อตัดต้นไม้ใต้ไลน์สายส่ง 115 KV จากสามแยก รพ.น้ำพอง - โรงงานน้ำตาล
20/05/2565 09:00
20/05/2565 17:00
กฟอ.น้ำพอง
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์