ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสหกรณ์ฝั่งซ้ายเลยปั๊ม ปตท. หมู่บ้านบุลาวัลย์ สาธารณสุขจังหวัด โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา หมู่บ้านเอริกาวิลล์ หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ก่อนถึงโค้งยายขาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ตกเสาเข็ม ก่อสร้างสะพานลอยวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
06/09/2563 08:00
06/09/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด