ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังANA5R-01ไลน์บ้านนายมถึงบ้านภูจำปา
ปรับปรุงเปลี่ยนขนาดสายจาก120Aเป็นขนาด185SAC
09/02/2561 09:00
09/02/2561 17:00
กฟจ.อำนาจเจริญ
046-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด