ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1 บริเวณ หน้าสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์ 2 - สามแยกไฟแดง ทางเลี้ยงเมือง ฝั่งตะวันออก 2 บริเวณบ.คลองมะนาว,บ.นางั่ว,บ.สำนักหมัน ฝั่งตะวันออก
ปรั่บปรุงแก้ไขอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง และดำเนินการย้ายไลน์แท็บเดิมเข้าสู่เสาต้นใหม่ในระบบจำหน่ายแรงสูง
30/11/2564 08:30
30/11/2564 16:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด