ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดหนองกระจับ ม.7 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
พาดสายแรงต่ำเพิ่ม หน้าวัดหนองกระจับ ม.7 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
20/02/2563 08:30
20/02/2563 15:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่