ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าเหมือด ซอย 2, 3, 4
พาดสายไฟแรงสูง ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 0.120 กม.
พื้นที่ได้รับผลกระทบ
- บ้านป่าเหมือด ซอย 2, 3, 4 (ตั้งแต่ ปากซอย ไปจนถึง ท้ายซอย)
28/06/2564 09:00
28/06/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ปิยณัฐ นันทชัยวงค์
ลำดับดาวน์โหลด