ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดท่าระหัด บ้านดงน้ำฉ่า หมู่ที่5 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าไลน์ฟีดเดอร์ 5 สถานีไฟฟ้าวังม่วง เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปรับแต่งเสาเอนเอียง บริเวณวัดท่าระหัด บ้านดงน้ำฉ่า หมู่ 5 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงเช้า : เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
ช่วงบ่าย : เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
11/08/2562 09:00
11/08/2562 16:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561, 036730163
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ