ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านกลางเมืองหนองสำโรง ,ยูดี เพลส หนองสำโรง, ซอยทางใส ชุมชนไก่เถื่อน 2, โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ถึง สามแยกไก่เถื่อน ตำบลหมูม่น
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
03/07/2564 09:00
03/07/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด