ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งชลบุรี
เพื่อทำการปักเสาและติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งชลบุรี และแยกไฟแดงพลับพลา
บริเวณไฟฟ้าดับบริเวณ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งชลบุรีทั้งหมด
26/04/2562 08:30
26/04/2562 16:30
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด