ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดบ้านโคก โรงเรียดวัดบ้านโคก ซอยวัดบ้านโคก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว พาดสายแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
26/01/2563 08:00
26/01/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด