ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก DDE ป้อมตำรวจหนองพันทา ถึง Diss ชค. บ.โนนแก้ว
ดับไฟปฏิบัติงานรื้อถอนเสาแรงสูง
พื้นที่ดับไฟ
1. ดับทั้งวัน
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพันทา,โรงเรียนหนองพันทา,บ.หนองพันทา,บ.ป่าไร่,บ.โนนสมบรูณ์,บ.โนนอุดม,บ.หนองนาดี,บ.หนองนาคำ,บ.โนนแก้ว,บ.สามหนอง,บ.บัวตูม,บ.ท่าคำรวม,บ.โนนป่าบาก 2. ดับ2ช่วงเวลา
- บ.เหล่าทอง,บ.เหล่าพัฒนา,บ.เหล่าสามัคคี,บ้านโพนทอง,บ้านห้วยลึก,บ้านบะยาว,บ้านห้วยเดือนห้า,บริษัทสีแก้วยางพารา จำกัด,บ.ศรีอุบล, บ.คลองทิพย์,บ.ซำบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง,โรงเรียนบ้านเหล่าทอง,โรงงานน้ำแข็งกิมซุนไอซ์
20/08/2563 07:00
20/08/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
นายเพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด