ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแพะ (โพธาราม)
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
21/10/2563 09:00
21/10/2563 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด