ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันเหนือ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
ปลดสายยึดโยง เสาไฟฟ้า เพื่อให้เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ทำการขยายถนนเลียบคันคลองชลประทาน
28/12/2564 09:00
28/12/2564 16:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด